Koniec sprawozdań w formie papierowej

Sprawozdania finansowe do KRS mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej.

Od 15 marca 2018 roku obowiązkiem każdego właściciela firmy wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, jest „dostarczanie” dokumentów finansowych do RDF (Repozytorium Dokumentów Finansowych) – teleinformatycznego systemu, który udostępnił Minister Sprawiedliwości. Przesłanie dokumentów drogą elektroniczną nie obliguje przedsiębiorcy do składania żadnych wniosków i uiszczania opłat. Konieczne jest „podpisanie” zgłoszenia przez co najmniej jedną osobę z uprawnieniami do reprezentowania podmiotu. Można tego dokonać za pomocą podpisu potwierdzonego zaufanym profilem – ePUAP, bądź kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Kiedy zgłoszenie zostanie odrzucone, spółka ma prawo do złożenia wniosku KRS Z30, jednakże tylko i wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego.. Taki wniosek podlega opłacie w kwocie 140zł. W tym przypadku także potrzebny jest podpis potwierdzony zaufanym profilem ePUAP lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Jeśli przedsiębiorca złoży wniosek KRS Z30 lub załącznik KRS ZN w formie papierowej, wpis wzmianki o złożeniu dokumentów finansowych nie zostanie dokonany, a tym samym spółka nie wypełni obowiązku złożenia dokumentów finansowych.

02.10.2018r.

dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu