Odprawa pośmiertna

Odprawa pośmiertna podlega zwolnieniu z opodatkowania.

Zgodnie z art. 93 kodeksu pracy, w przypadku śmierci pracownika w trakcie trwania stosunku pracy, lub w czasie pobierania przez niego zasiłku chorobowego, rodzinie przysługuje od firmy odprawa pośmiertna. Dla firmy jest to koszt uzyskania przychodów, a dla rodziny zmarłego pracownika przychód z tzw. „innych źródeł”. Przychód ten jest jednak u rodziny zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym firma nie występuje jako płatnik i nie ma obowiązku sporządzenia informacji PIT‑8C. Zaznaczyć przy tym należy, iż po stronie firmy koszt ten nie ma charakteru wynagrodzenia (chociaż właśnie do niego odnoszą się regulacje kodeksu pracy) zatem jako koszt winien być ujmowany w „innych kosztach operacyjnych” (grupa 4).

31.10.2018r.

dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu