Opodatkowanie najmu ryczałtem

Od 2019 nie ma konieczności dokonywania zgłoszenia wyboru formy opodatkowania dla najmu.

Począwszy od 2019 nie ma już obowiązku zawiadamiania urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania dochodów z najmu (prywatnego) w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Wyboru tego dokonuje się obecnie przez dokonanie pierwszej wpłaty na ryczałt. Jeśli natomiast pierwszy przychód z najmu powstanie w grudniu (obowiązek zapłaty podatku w styczniu) to dokonanie wyboru opodatkowania ryczałtem nastąpi automatycznie poprzez złożenie zeznania PIT-28. Dodatkowym ułatwieniem jest brak obowiązku prowadzenia ewidencji przychodów nawet jeśli wysokość przychodów nie będzie wynikać z umowy zawartej na piśmie. W przypadkach takich wystarczy udokumentowanie w innej formie - np. przelewu na rachunek bankowy.

13.01.2019r.

dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu