Zbiorcze deklaracje na PCC

Istnieje możliwość złożenia zbiorczej deklaracji na PCC

Od 01.07.2019r. w przypadku dokonania co najmniej 3 transakcji istnieje możliwość złożenia zbiorczej deklaracji PCC-4 i zbiorczego uregulowania podatku. Deklarację tę składa się w terminie do 7 dnia następnego miesiąca. Warunkiem skorzystania z tej metody przy umowach pożyczki, sprzedaży rzeczy ruchomych (o wartości powyżej 1.000 złotych) oraz sprzedaży praw majątkowych, jest dokonanie co najmniej 3 transakcji w danym miesiącu. Dodatkowym warunkiem jest wymóg, aby trzecia z transakcji wystąpiła nie później niż w ciągu 14 dni od daty pierwszej transakcji (utrzymano termin przewidziany dla "normalnych" deklaracji PCC-3. Podkreślić należy, iż przepis jest niejednoznaczny. Mowa jest o trzeciej transakcji, a więc jeśli transakcji jest więcej, to trzecia właśnie musi być odległa od pierwszej o nie więcej jak 14 dni. Stąd wniosek - potwierdzony interpretacją Ministerstwa Finansów, iż deklaracje mogą obejmować większą ilość transakcji w dłuższym okresie, pod warunkiem, że właśnie 3 transakcja nastąpi w wymaganym terminie.

29.07.2019r.

dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu