Opodatkowanie zarządzania spółką zależną

Zarządzanie spółką zależną podlega VAT.

W ostatnich latach popularną konstrukcją wykorzystywaną do optymalizacji podatkowej było powołanie spółki komandytowo-akcyjnej (SKA), której komplementariuszem była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z charakteru samej SKA wynika, że zarządzanie nią sprawuje komplementariusz - czyli w tym wypadku sp. z o.o. Spółka ta wypełnia wszystkie obowiązki, które w przypadku spółek posiadających zarząd, ciążą właśnie na nim. Do obowiązków tych należy prowadzenie spraw i reprezentowanie spółki komandytowo-akcyjnej, wykonywanie czynności administracyjnych. Jeśli obowiązki te wykonywane są za wynagrodzeniem dla komplementariusza (sp. z o.o.), to w rozumieniu art. 8 ustawy o podatku VAT są usługami, a tym samym podlegają opodatkowaniu tym podatkiem. Takie stanowisko potwierdził również NSA w wyroku z 03.06.2014r. (sygn. I FSK 876/13). Zdaniem właśnie NSA bieżące zarządzanie spółką komandytowo-akcyjną przez komplementariusza prowadzącego działalność gospodarczą ma zupełnie inny charakter, niż relacja wynikająca np. ze stosunku pracy, która łączyłaby spółkę z zarządzającym nią pracownikiem. Tym samym mamy tu do czynienia z opodatkowanym świadczeniem usług.

17.07.2018r.

dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu