Sprawozdanie finansowe przekształcanej spółki

Przekształcona w trakcie roku spółka składa dwa sprawozdania finansowe

Spółka może w trakcie roku zmienić swoją formę prawną. Ustawa o rachunkowości nakłada w sytuacji takiej obowiązek zamknięcia ksiąg spółki przekształcanej na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej i ich otworzenia w dniu powstania spółki po przekształceniu. Oznacza to, że firma sporządza w danym roku dwa sprawozdania finansowe. Ustawa o rachunkowości przewiduje wyjątki od tej reguły. Otóż można nie zamykać i nie otwierać ksiąg w razie przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową, lub też spółki kapitałowej w kapitałową. W sytuacji takiej nowa spółka kontynuuje księgi prowadzone przez swoją poprzedniczkę.

30.08.2019r.

dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu