Szkolenia BHP przy zmianie pracy

Wstępne szkolenie BHP zawsze będzie konieczne

W przypadku, gdy pracownik zmienia miejsce pracy ale jest zatrudniony na takim samym stanowisku u nowego pracodawcy, nadal podlega obowiązkowemu szkoleniu wstępnemu. Szkolenie wstępne składa się z dwóch etapów: instruktażu ogólnego i stanowiskowego. Instruktaż ogólny, trwający co najmniej 2 godziny, obejmuje zapoznanie z podstawowymi zasadami BHP obowiązującymi w zakładzie pracy, ustawowymi zasadami BHP oraz udzielaniem pierwszej pomocy. Instruktaż stanowiskowy, trwający również co najmniej 2 godziny muszą być poddane wyłącznie osoby zatrudniane na stanowiskach robotniczych lub innych, o ile występuje na nich narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych. Tak więc nowo zatrudniany pracownik, niezależnie, czy w poprzednim miejscu pracy pracował na tym samym stanowisku, czy też nie, nie uniknie odbycia wstępnego szkolenia BHP.

01.10.2019r.

dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu