Urlop wypoczynkowy przy zmianie etatu

Urlop wypoczynkowy oblicza się proporcjonalnie do okresu pracy i wymiaru etatu

W przypadku pracowników zatrudnionych na pełen etat mają oni - zależnie od stażu pracy - prawo do 20 lub 26 dni urlopu. W przypadku pracowników zatrudnionych na niepełny etat należy dokonać określonych przeliczeń. Przyjmuje się w nich, że każdy rozpoczęty miesiąc stanowi 1/12 przysługującego za cały rok urlopu, po czym określa się część etatu za który naliczany jest urlop. Obie wielkości zaokrągla się w górę. I tak w przypadku pracownika zatrudnionego przez 3 miesiące na pełen etat, a następne 3 miesiące na 1/2 etatu wymiar urlopu będzie wynosić: 1/12 x 3 x 1 x 26 = 6,5 dnia czyli 7 dni powiększone o: 1/12 x 3 x 1/2 x 26 = 3,25 dnia czyli 4 dni. Łącznie pracownikowi przysługiwać będzie 11 dni urlopu za to półrocze. Pamiętać należy, iż urlop powinien być udzielony w dni robocze, na tyle godzin, ile pracownik ma w te dni do przepracowania, przy czym 1 dzień urlopu odpowiada 8 jego godzinom (nawet jeśli norma dobowa tego pracownika jest niższa).

03.10.2019r.

dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu