Danina solidarnościowa

Pojawił się dodatkowy podatek od osób fizycznych

W roku 2020 (do dnia 20.04.2020r.) po raz pierwszy będzie się składać i opłacać tak zwaną "daninę solidarnościową". Jest to nic innego niż dodatkowy, 4% podatek pobierany od dochodów osób fizycznych przekraczających w roku podatkowym 1 mln złotych. Podstawą obliczenia dochodu w przypadku tego podatku jest suma dochodów (z pracy, emerytury, kontraktów menedżerskich, działalności gospodarczej, niektórych zysków kapitałowych itp.) po odjęciu kwot pomniejszających (m.in. składek na ubezpieczenia społeczne - krajowych i zagranicznych, kwoty 1 mln złotych). Dodatkowym obostrzeniem jest fakt, iż nawet w przypadku łącznego opodatkowania małżonków, dochód dla celów daniny społecznej obliczany jest inaczej niż w zeznaniu podatkowym, to znaczy obliczany jest osobno.

21.10.2019r.

dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu