Podwyżka wynagrodzenia młodocianych

Od 01.09.2019r. wzrosły stawki wynagrodzenia młodocianych zatrudnionych w formie nauki zawodu.

Młodocianemu (który ukończył 15 lat i nie ukończył 18 lat) pracodawca może zaoferować dwa rodzaje umów o pracę w celu przygotowania zawodowego tj. naukę zawodu bądź przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Minimalne stawki wynagrodzeń młodocianych ustalane są jako procent kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Stawki te w przypadku młodocianych wykonujących pracę w formie nauki zawodu wzrosły od dnia 01.09.2019r. o jeden punkt procentowy i wynoszą teraz odpowiednio: - 5% w pierwszym roku nauki, - 6% w drugim roku nauki, - 7% w trzecim roku nauki. Bez zmian natomiast pozostała stawka stosowana do obliczania umów w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy i wynosi ona 4% wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

28.10.2019r.

dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu