Prosta spółka akcyjna

Opóźniono stworzenie prostych spółek akcyjnych

Prosta spółka akcyjna miała łączyć cechy spółki z o.o. (relatywnie proste i tanie założenie, funkcjonowanie i likwidacja) z zaletami spółki akcyjnej(duża dowolność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania, szybka rejestracja elektroniczna, brak bariery finansowej rozpoczęcia działalności - 1 PLN kapitału na start, przydział akcji za pracę oraz usługi).
Pierwotny termin wejścia w życie regulacji dotyczących tej spółki został jednak przesunięty na 01.03.2021r.

10.06.2020r.

dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu