Obowiązkowa korekta VAT od niezapłaconych faktur

Brak dokonania korekty VAT od zakupów nie zapłaconych w terminie jest zagrożony dodatkowymi sankcjami.

W przypadku nieuregulowania zobowiązania za zakupione towary lub usługi, nabywca po upływie 150 dni od terminu zapłaty określonego na fakturze, lub wynikającego z umowy z dostawcą, zobowiązany jest do zmniejszenia dokonanego wcześniej odliczenia podatku VAT. Korekty tej dokonuje się w okresie, w którym minął 150 dzień od wyżej wspomnianego terminu. Jeśli nie została uregulowana tylko część z zobowiązania, to korekty odliczenia podatku dokonuje się proporcjonalnie tylko od niezapłaconej części. Uregulowanie to przypomina wcześniej obowiązującą obowiązkową korektę, której trzeba było dokonać, jeśli wierzyciel wskutek braku otrzymania zapłaty dokonał u siebie korekty podatku VAT od sprzedaży zawiadamiając dłużnika i US. Nie da się ukryć, iż korzystanie z tego uprawnienia nie było powszechne. Tym razem jednak przepisy idą dalej - otóż korekty dokonuje dłużnik niezależnie, czy dokonał jej też wierzyciel. Stąd możliwe jest, że ten sam podatek - przynajmniej przez pewnien czas - będzie zapłacony podwójnie - po razie przez każdą ze stron transakcji. Dodatkowym obostrzeniem przepisów wprowadzonym przez ustawodawców jest sankacja za brak dokonania tej obowiązkowej korekty przez dłużnika. Jeśli urząd stwierdzi - np. w trakcie kontroli - że obowiązkowa korekta nie została dokonana, to oprócz jej dokonania określi jeszcze dodatkowe zobowiązania podatkowe w wysokości 30% kwoty dokonywanej przez siebie korekty. Jednym z ciekawszych aspektów tego przepisu jest fakt, iż obowiązuje on od 2013r., ale - uwaga - dotyczy terminów zapłaty, od których upłynął po początku 2013r. 150-dniowy termin opóźnienia w zapłacie. Oznacza to, że w praktyce każda transakcja, której termin zapłaty przypadał na 04.08.2012r. lub później, podlega pod ten przepis.

26.07.2018r.

dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu