Przepadek zapłaconego PCC

W przypadku odmowy rejestracji spółki pobrany przez notariusza podatek od czynności cywilnoprawnych przepadnie.

Przy zawiązywaniu spółki (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) notariusz, przy sporządzaniu umowy spółki, zobowiązany jest do pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych, który następnie odprowadza do urzędu skarbowego. Zarząd spółki przygotowuje resztę dokumentów i zgłasza spółkę do rejestracji we właściwym sądzie. Zdarza się jednak, iż sąd z uwagi na pewne uchybienia, czy braki formalne odmówi zarejestrowania spółki. Przepisy ustawy o PCC przewidują możliwość zwrotu zapłaconego podatku o ile podwyższenie kapitału spółki nie zostanie zarejestrowane, bądź zostanie zarejestrowane w wysokości mniejszej, niż określona uchwałą. Sęk w tym, że dotyczy to sytuacji "podwyższenia kapitału", a nie jego utworzenia. Tym samym w przypadku zakładania spółki kapitałowej nie ma możliwości odzyskania podatku zapłaconego od utworzonego kapitału zakładowego. W jeszcze gorszej sytuacji znajdują się spółki osobowe. Ponieważ przepis ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczy "kapitału zakładowego" (a ten nie występuje w spółkach osobowych, z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej), spółki te nie odzyskają zapłaconego podatku nie tylko w przypadku odmowy ich rejestracji, ale również w przypadku odmowy rejestracji podwyższenia wkładów.

27.07.2018r.

dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu