Amtal Sp. z o.o. S.K.A.

Starannie wybieramy najbardziej przydatne Wam informacje

Koszty samochodu w jednoosobowej działalności gospodarczej

Przepisy nie ograniczają liczby pojazdów wykorzystywanych w działalności

Jedynym warunkiem uprawniającym do uznania poniesionych kosztów na nabycie i użytkowanie w jednoosobowej działalności gospodarczej np. samochodów osobowych jest wykazanie związku przyczynowo-skutkowego między wykorzystaniem tego składnika majątku, a osiąganymi przychodami....

Czytaj więcej na ten temat: Koszty samochodu w jednoosobowej działalności gospodarczej

31.10.2019r.

Opłata recyklingowa

Zmiana zasad rozliczania i dokumentowania opłaty recyklingowej

Opłata recyklingowa pobierana jest między innymi od toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Wyjątkiem są tutaj tylko bardzo lekkie torby z tworzywa sztucznego, które są wymagane ze względów higienicznych lub...

Czytaj więcej na ten temat: Opłata recyklingowa

30.10.2019r.

Zasiłek chorobowy z umowy o pracę i umowy zlecenia

W przypadku umowy zlecenia zawartej równolegle z umową o pracę nie zawsze zasiłek chorobowy wypłacany będzie od obu

Wynagrodzenie stanowiące podstawę do naliczenia zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane pracownikowi za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym wystąpiła niezdolność do pracy. Generalnie do tak obliczanej podstawy...

Czytaj więcej na ten temat: Zasiłek chorobowy z umowy o pracę i umowy zlecenia

26.09.2019r.

Materiały zużywane przy usługach medycznych i weterynaryjnych

Materiały zużyte przy świadczeniu usług medycznych i weterynaryjnych są zakupem towarów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

W ostatnim okresie nastąpiła zmiana stanowiska organów podatkowych odnośnie ujmowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów materiałów zużywanych podczas świadczenia usług weterynaryjnych i medycznych. Do tej pory organy podatkowe stały...

Czytaj więcej na ten temat: Materiały zużywane przy usługach medycznych i weterynaryjnych

02.09.2019r.

dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu