Amtal Sp. z o.o. S.K.A.

Starannie wybieramy najbardziej przydatne Wam informacje

Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP)

Mechanizm podzielonej płatności zastępuje odwrotne obciążenie

Od 01.11.2019r. wchodzą w życie przepisy dotyczące "mechanizmu podzielonej płatności".

Mechanizm ten polega na dokonywaniu płatności za nabywane towary lub usługi na dwa różne konta sprzedawcy. Kwota netto z...

Czytaj więcej na ten temat: Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP)

26.10.2019r.

Biała lista podatników

Brak weryfikacji konta bankowego kontrahenta spowoduje konsekwencje podatkowe

Od 01.09.2019r. obowiązuje tzw. "biała lista" Ministerstwa Finansów. Ma ona znaczenie przy dokonywaniu płatności powyżej 15.000 złotych brutto. Otóż każdorazowo przed dokonaniem na rzecz kontrahenta płatności we wspomnianej wysokości, należy...

Czytaj więcej na ten temat: Biała lista podatników

06.09.2019r.

Koszty transportu przy Allegro Smart

Koszty transportu wykazane na fakturach objętych systemem Allegro Smart nie są kosztem uzyskania przychodu

Pakiet Allegro Smart polega na wykupieniu pakietu przesyłek do wykorzystania bez ponoszenia dodatkowych kosztów transportu. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy to na otrzymanych wraz z towarem fakturach ujęty jest koszt...

Czytaj więcej na ten temat: Koszty transportu przy Allegro Smart

04.09.2019r.

Obowiązek podatkowy w VAT przy usługach ciągłych

Fakturę za usługi ciągłe i usługi świadczone w sposób ciągły można wystawić do 15 dnia następnego miesiąca

Zgodnie z ostatnimi interpretacjami Krajowej Informacji Skarbowej, jeżeli dla powtarzających się świadczeń kontrahenci ustalili terminy rozliczeń, to momentem wykonania usługi będzie upływ okresu, za który ma nastąpić płatność. Można w...

Czytaj więcej na ten temat: Obowiązek podatkowy w VAT przy usługach ciągłych

23.08.2019r.

Usługi ciągłe, a usługi świadczone w sposób ciągły

Usługi świadczone w sposób ciągły można opodatkować tak, jak usługi ciągłe

Istnieje różnica pomiędzy usługami ciągłymi i usługami świadczonymi w sposób ciągły. Przykładem tych pierwszych są usługi, które są realizowane nieustannie, jak usługi najmu, usługi telekomunikacyjne, dostarczanie energii, dzierżawę czy przechowywanie...

Czytaj więcej na ten temat: Usługi ciągłe, a usługi świadczone w sposób ciągły

21.08.2019r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej przed jej rejestracją

Organy podatkowe uznają, że działalność gospodarcza może być rozpoczęta przed jej rejestracją

Co do zasady podatnicy, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT o ile przewidywana przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy w proporcji do okresu prowadzonej przez...

Czytaj więcej na ten temat: Rozpoczęcie działalności gospodarczej przed jej rejestracją

16.08.2019r.

Faktura zaliczkowa przy braku wpłaty

Nie można anulować wystawionej do zaliczki, nawet jeśli nie została wpłacona

Otrzymanie zaliczki, co do zasady, powoduje obowiązek wystawienia faktury VAT. Zdarzają się jednak sytuacje, w których faktura na zaliczkę wystawiana jest jeszcze przed otrzymaniem wpłaty. Przepis art. 106i ust. 7...

Czytaj więcej na ten temat: Faktura zaliczkowa przy braku wpłaty

14.08.2019r.

Darmowe upominki dla klientów

Przekazanie darmowych upominków klientom może nie podlegać opodatkowaniu VAT.

Zdarza się, że klienci firmy otrzymują od niej bezpłatne katalogi bądź drobne upominki. O ile przekazanie tych pierwszych nie budzi większych wątpliwości na gruncie przepisów VAT (przekazanie ich jest zgodnie...

Czytaj więcej na ten temat: Darmowe upominki dla klientów

13.11.2018r.

Obowiązkowa korekta VAT od niezapłaconych faktur

Brak dokonania korekty VAT od zakupów nie zapłaconych w terminie jest zagrożony dodatkowymi sankcjami.

W przypadku nieuregulowania zobowiązania za zakupione towary lub usługi, nabywca po upływie 150 dni od terminu zapłaty określonego na fakturze, lub wynikającego z umowy z dostawcą, zobowiązany jest do zmniejszenia...

Czytaj więcej na ten temat: Obowiązkowa korekta VAT od niezapłaconych faktur

26.07.2018r.

Obniżenie limitu uprawniającego podróżnych do otrzymania zwrotu z tytułu Tax Free

Od 1 sierpnia 2017r. obiniżona została łączna minimalna kwota zakupów, od których podróżni mogą ubiegać się o zwrot zawartego w cenie towarów podatku VAT.

Podróżni dokonujący zakupów towarów w Polsce na potrzeby prywatne, a następnie opuszczający terytorium Unii Europejskiej i wywożący nabyte towary mogą się ubiegać o zwrot zapłaconego przy nabyciu tych towarów podatku...

Czytaj więcej na ten temat: Obniżenie limitu uprawniającego podróżnych do otrzymania zwrotu z tytułu Tax Free

23.07.2018r.

Rachunek bankowy dla VAT

Banki otworzyły dodatkowe rachunki VAT dla firm.

Począwszy od 1 lipca 2018r. wszedł w życie tzw. "split payment". Konsekwencją tego jest otworzenie przez banki dla każdej firmy dodatkowego rachunku, tzw. rachunku VAT. Formalnie rachunek ten jest własnością...

Czytaj więcej na ten temat: Rachunek bankowy dla VAT

21.07.2018r.

Opodatkowanie zarządzania spółką zależną

Zarządzanie spółką zależną podlega VAT.

W ostatnich latach popularną konstrukcją wykorzystywaną do optymalizacji podatkowej było powołanie spółki komandytowo-akcyjnej (SKA), której komplementariuszem była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z charakteru samej SKA wynika, że zarządzanie nią sprawuje...

Czytaj więcej na ten temat: Opodatkowanie zarządzania spółką zależną

17.07.2018r.

dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu