Amtal Sp. z o.o. S.K.A.

Starannie wybieramy najbardziej przydatne Wam informacje

Podwyżka wynagrodzenia młodocianych

Od 01.09.2019r. wzrosły stawki wynagrodzenia młodocianych zatrudnionych w formie nauki zawodu.

Młodocianemu (który ukończył 15 lat i nie ukończył 18 lat) pracodawca może zaoferować dwa rodzaje umów o pracę w celu przygotowania zawodowego tj. naukę zawodu bądź przyuczenie do wykonywania określonej...

Czytaj więcej na ten temat: Podwyżka wynagrodzenia młodocianych

28.10.2019r.

Refundacja kosztów pracy młodocianych

Od sierpnia 2019 pracodawca ma możliwość zmiany refundacji z tytułu zatrudnienia młodocianego

W ramach pomocy de minimis pracodawca może uzyskać od Ochotniczych Hufców Pracy zwrot kosztów poniesionych na wynagrodzenia młodocianych wraz ze składkami na ubezpieczenie. Refundację można uzyskać za liczbę młodocianych nie...

Czytaj więcej na ten temat: Refundacja kosztów pracy młodocianych

25.10.2019r.

Zmiana kwot wolnych od potrąceń

W przypadku pracowników korzystających z "zerowego PIT" inne są kwoty wolne od zajęć komornicznych

Co do zasady wolna od potrąceń jest kwota odpowiadająca wynagrodzeniu minimalnemu netto. Kwota tę należy określić każdorazowo również w przypadku pracowników, którzy nie ukończyli 26 roku życia i którzy korzystają...

Czytaj więcej na ten temat: Zmiana kwot wolnych od potrąceń

23.10.2019r.

ZUS przy zleceniu na urlopie bezpłatnym

Przy zatrudnieniu na umowę zlecenie u swojego pracodawcy w czasie urlopu bezpłatnego można nie płacić ZUS

Co do zasady składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne naliczane są od przychodów ze stosunku pracy. W przypadku zatrudnienie się u swojego pracodawcy równolegle na umowę zlecenie, również przychody z...

Czytaj więcej na ten temat: ZUS przy zleceniu na urlopie bezpłatnym

07.10.2019r.

Opodatkowanie przejazdów pracownika taksówką

Przejazdy pracownika taksówkami na zlecenie pracodawcy nie podlegają opodatkowaniu

Dla wykonania obowiązków służbowych pracownicy niekiedy muszą skorzystać z usług taksówek (np. przy wykonywaniu obowiązków od wczesnego poranka czy do późna w nocy, albo w przypadku nagłych zdarzeń w zakładzie...

Czytaj więcej na ten temat: Opodatkowanie przejazdów pracownika taksówką

04.10.2019r.

Urlop wypoczynkowy przy zmianie etatu

Urlop wypoczynkowy oblicza się proporcjonalnie do okresu pracy i wymiaru etatu

W przypadku pracowników zatrudnionych na pełen etat mają oni - zależnie od stażu pracy - prawo do 20 lub 26 dni urlopu. W przypadku pracowników zatrudnionych na niepełny etat należy...

Czytaj więcej na ten temat: Urlop wypoczynkowy przy zmianie etatu

03.10.2019r.

Szkolenia BHP przy zmianie pracy

Wstępne szkolenie BHP zawsze będzie konieczne

W przypadku, gdy pracownik zmienia miejsce pracy ale jest zatrudniony na takim samym stanowisku u nowego pracodawcy, nadal podlega obowiązkowemu szkoleniu wstępnemu. Szkolenie wstępne składa się z dwóch etapów: instruktażu...

Czytaj więcej na ten temat: Szkolenia BHP przy zmianie pracy

01.10.2019r.

Opieka nad dzieckiem w szpitalu

Nawet w przypadku pobytu chorego dziecka w szpitalu, rodzic może otrzymać zasiłek opiekuńczy

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie zwolnionej od wykonywania pracy z uwagi na konieczność opiekowania się chorym członkiem rodziny. Przysługuje on pod warunkiem, że nie został wyczerpany roczny limit dni, za które...

Czytaj więcej na ten temat: Opieka nad dzieckiem w szpitalu

29.09.2019r.

Mieszkania dla zagranicznych pracowników

Zapewnienie pracownikom z zagranicy mieszkania jest opodatkowane PDOF

Obecnie często obcokrajowcy zatrudniani są w polskich firmach. Niejednokrotnie zdarza się, że polski pracodawca zapewnia tym pracownikom darmowe zakwaterowanie. Organy podatkowe stoją na stanowisku, że udostępnione kwatery nie służą pracownikom...

Czytaj więcej na ten temat: Mieszkania dla zagranicznych pracowników

12.08.2019r.

Wynagrodzenie udziałowca i członka zarządu

Wynagrodzenia udziałowca nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, jeśli nie pełni on żadnej roli w firmie

Zgodnie przepisami wydatki związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz wspólników nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Przepis ten jednak nie będzie obowiązywał, jeśli świadczenie nie będzie jednostronne. Z sytuacją taką...

Czytaj więcej na ten temat: Wynagrodzenie udziałowca i członka zarządu

07.08.2019r.

Pakiety medyczne dla pracowników

Wydatki firmy na zakup pakietów medycznych dla pracowników i ich rodzin są kosztem uzyskania przychodów

Firmy często dokonują zakupu pakietów medycznych dla swoich pracowników i ich rodzin. Powstaje wtedy wątpliwość, czy wydatki takie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jako, że tego typu świadczenia pozwalają...

Czytaj więcej na ten temat: Pakiety medyczne dla pracowników

05.08.2019r.

Odprawa pośmiertna

Odprawa pośmiertna podlega zwolnieniu z opodatkowania.

Zgodnie z art. 93 kodeksu pracy, w przypadku śmierci pracownika w trakcie trwania stosunku pracy, lub w czasie pobierania przez niego zasiłku chorobowego, rodzinie przysługuje od firmy odprawa pośmiertna. Dla...

Czytaj więcej na ten temat: Odprawa pośmiertna

31.10.2018r.

Artykuły spożywcze dla pracowników kosztem uzyskania przychodów

Wydatki na zakup artykułów spożywczych dla pracowników mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Firma ma możliwość zakupu dla swoich pracowników i udostępniania im artykułów spożywczych. Do niedawna ograniczało się to do zakupu wody, kawy, herbaty, mleka do kawy itp. Kontrowersje budziły już soki,...

Czytaj więcej na ten temat: Artykuły spożywcze dla pracowników kosztem uzyskania przychodów

25.10.2018r.

Komornik nie zajmie całości wynagrodzenia z umowy zlecenia

Również wynagrodzenia z umów zleceń i umów o dzieło mogą podlegać ochronie przed potrąceniami na rzecz komornika.

Co do zasady ochronie przed zajęciem komorniczym podlegają wynagrodzenia z umów o pracę. Kwota wolna od potrącenia ustalana jest zgodnie z kodeksem pracy. Wynagrodzenie z tytułu umów cywilnoprawnych (zlecenia i...

Czytaj więcej na ten temat: Komornik nie zajmie całości wynagrodzenia z umowy zlecenia

17.10.2018r.

Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę

W uzasadnieniu wypowiedzenia umowy o pracę należy podawać szczegółowe informacje.

Nie wystarcza już - zgodne z prawdą - ale niepełne uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę. Taki wniosek można wysnuć z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 10.09.2013r. (sygn. I PK 61/13)....

Czytaj więcej na ten temat: Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę

13.07.2018r.

dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu