Amtal Sp. z o.o. S.K.A.

Starannie wybieramy najbardziej przydatne Wam informacje

Podpis osobisty pod sprawozdaniem finansowym

Ma być możliwe podpisanie sprawozdania za pomocą e-dowodu

Od 01.01.2020r. ma być możliwe podpisywanie sprawozdania podpisem osobistym. Jest to trzeci - obok podpisu kwalifikowanego i podpisu zaufanego - rodzaj podpisu, który może być wykorzystywany w kontaktach z urzędami....

Czytaj więcej na ten temat: Podpis osobisty pod sprawozdaniem finansowym

16.10.2019r.

Sprawozdanie finansowe przekształcanej spółki

Przekształcona w trakcie roku spółka składa dwa sprawozdania finansowe

Spółka może w trakcie roku zmienić swoją formę prawną. Ustawa o rachunkowości nakłada w sytuacji takiej obowiązek zamknięcia ksiąg spółki przekształcanej na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej i ich otworzenia...

Czytaj więcej na ten temat: Sprawozdanie finansowe przekształcanej spółki

30.08.2019r.

Wniesienie prywatnego sprzętu do firmy

Prowadzący działalność gospodarczą mają możliwość przekazania na jej potrzeby prywatnie zakupionego sprzętu.

Prywatnie zakupiony sprzęt osoba prowadząca działalność gospodarczą może „wnieść” do tej działalności. Może się to odbyć poprzez przyjęcie sprzętu jako środka trwałego i jego amortyzację (w tym również jednorazową), albo...

Czytaj więcej na ten temat: Wniesienie prywatnego sprzętu do firmy

08.11.2018r.

Opłaty faktoringowe

Opłaty faktoringowe od realizowanych transakcji winny być ujmowane jako koszty finansowe.

Faktoring polega na sprzedaży należności przysługujących firmie (np. ze sprzedaży towarów i usług) od jej klientów do firm faktoringowych, ewentualnie banków. Korzyścią dla sprzedającego jest wcześniejsze otrzymanie zapłaty (co może...

Czytaj więcej na ten temat: Opłaty faktoringowe

21.10.2018r.

dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu