Współczynnik do ekwiwalentu urlopowego


Współczynnik służący do wyliczenia ekwiwalentu za 1 dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego dla pracowników zatrudnionych na pełnym etacie wylicza się odejmując od liczby dni w roku sumę liczby:

a następnie tak otrzymaną liczbę dzieląc przez 12.

Rok Współczynnik dla pełnego etatu
2019 20,92
2018 20,92
2017 20,83
2016 21,00
2015 21,00
dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu