Wymiar czasu pracy


Obowiązujący wymiar czasu pracy (w przyjętym okresie rozliczeniowym) oblicza się:

Jednomiesięczny okres rozliczeniowy

Miesiąc Liczba dni roboczych Liczba godzin roboczych
Styczeń 21 168
Luty 20 160
Marzec 22 176
Kwiecień 20 160
Maj 20 160
Czerwiec 21 168
Lipiec 22 176
Sierpień 22 176
Wrzesień 20 160
Październik 23 184
Listopad 21 168
Grudzień 19 152

Trzymiesięczny okres rozliczeniowy

Kwartał Liczba dni roboczych Liczba godzin roboczych
I 63 504
II 61 488
III 64 512
IV 63 504

Jednomiesięczny okres rozliczeniowy

Miesiąc Liczba dni roboczych Liczba godzin roboczych
Styczeń 21 168
Luty 20 160
Marzec 22 176
Kwiecień 20 160
Maj 20 160
Czerwiec 21 168
Lipiec 22 176
Sierpień 22 176
Wrzesień 20 160
Październik 23 184
Listopad 21 168
Grudzień 19 152

Trzymiesięczny okres rozliczeniowy

Kwartał Liczba dni roboczych Liczba godzin roboczych
I 63 504
II 61 488
III 64 512
IV 63 504
Jednomiesięczny okres rozliczeniowy
Miesiąc Liczba dni roboczych Liczba godzin roboczych
Styczeń 21 168
Luty 20 160
Marzec 23 184
Kwiecień 19 152
Maj 21 168
Czerwiec 21 168
Lipiec 21 168
Sierpień 22 176
Wrzesień 21 168
Październik 22 176
Listopad 20 160
Grudzień 19 152

Trzymiesięczny okres rozliczeniowy
Kwartał Liczba dni roboczych Liczba godzin roboczych
I 64 512
II 61 488
III 64 512
IV 61 488
Jednomiesięczny okres rozliczeniowy
Miesiąc Liczba dni roboczych Liczba godzin roboczych
Styczeń 19 152
Luty 21 168
Marzec 22 176
Kwiecień 21 168
Maj 20 160
Czerwiec 22 176
Lipiec 21 168
Sierpień 22 176
Wrzesień 22 176
Październik 21 168
Listopad 20 160
Grudzień 21 168

Trzymiesięczny okres rozliczeniowy
Kwartał Liczba dni roboczych Liczba godzin roboczych
I 62 512
II 61 488
III 64 512
IV 61 488
dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu