Obowiązkowe prowadzenie ksiąg rachunkowych


Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkowe dla niektórych form prowadzonej działalności

Pozostałe mogą prowadzić księgi rachunkowe dobrowolnie, po zawiadomieniu o tym fakcie właściwego urzędu skarbowego.

Natomiast po przekroczeniu pewnego poziomu przychodów również i dla tych firm prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkowe.

W tabeli poniżej podane są wartości obrotu, których osiągnięcie w danym roku zobowiązuje w roku następnym do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Rok Wartość przychodów (w EUR) Wartość przychodów (w zł)
2018 2.000.000 8.559.000
2017 2.000.000 8.627.400
2016 2.000.000 8.595.200
dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu