Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych


Opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej mogą wybrać firmy, które w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyłe limitu przychodów.

Do limitu przychodów wlicza się przychody z działalności gospodarczej prowadzonej:

Tabela poniżej zawiera limity przychodów za rok poprzedni.

Rok Limit przychodów (w EUR) Limit przychodów (w zł)
2018 250.000 1.069.875
2017 250.000 1.078.425
2016 250.000 1.074.400

Ryczałt można również opłacać kwartalnie, o ile osiągnięte w roku poprzednim przychody nie przekroczyły limitów z poniższej tabeli.

Rok Limit przychodów (w EUR) Limit przychodów (w zł)
2018 25.000 106.987,50
2017 25.000 107.842,50
2016 25.000 107.440,00
dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu