Odsetki od zaległości podatkowych


Kwoty odsetek zaokrągla się do pełnych złotych.

Od 01.02.2014r. odsetek nie nalicza się, jeśli ich kwota nie przekroczyłaby 8,70 zł.

Obowiązuje Stawka
od do
09.10.2014 teraz 8%
04.07.2013 08.10.2014 10%
06.06.2013 03.07.2013 10,5%
09.05.2013 05.06.2013 11%
07.03.2013 08.05.2013 11,5%
07.02.2013 06.03.2013 12,5%
10.01.2013 06.02.2013 13%
06.12.2012 09.01.2013 13,5%
08.11.2012 05.12.2012 14%
10.05.2012 07.11.2012 14,5%
09.06.2011 09.05.2012 14%
12.05.2011 08.06.2011 13,5%
06.04.2011 11.05.2011 13%
20.01.2011 05.04.2011 12,5%
09.11.2010 19.01.2011 12%
25.06.2009 08.11.2010 10%
26.03.2009 24.06.2009 10,5%
dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu