Odsetki ustawowe


Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych

Obowiązuje Stawka
od do
01.01.2019 teraz 9,5%
01.01.2018 31.12.2018 9,5%
01.01.2017 30.06.2017 9,5%

Odsetki ustawowe za opóźnienie

Obowiązuje Stawka
od do
01.01.2016 teraz 7%

Odsetki ustawowe

Obowiązuje Stawka
od do
01.01.2016 teraz 5%
23.12.2014 31.12.2015 8%
15.12.2008 22.12.2014 13%
dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu