Koszty uzyskania przychodów


Koszty uzyskania przychodów ze:

wynoszą:

lokalnie przy dojazdach
miesięcznie z jednego stosunku pracy 111,25 139,06
rocznie z jednego stosunku pracy 1.335,00 1.668,72
rocznie, łącznie z wszystkich stosunków pracy (jeśli jest więcej niż jeden) nie więcej niż 2.002,05 nie więcej niż 2.502,56

Jeśli roczne koszty uzyskania przychodów przedstawione w tabeli są niższe niż wydatki na dojazd do zakładu / zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu można ująć koszty w wysokości wydatków rzeczywiście poniesionych, pod warunkiem, że są one udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

lokalnie przy dojazdach
miesięcznie z jednego stosunku pracy 111,25 139,06
rocznie z jednego stosunku pracy 1.335,00 1.668,72
rocznie, łącznie z wszystkich stosunków pracy (jeśli jest więcej niż jeden) nie więcej niż 2.002,05 nie więcej niż 2.502,56

Jeśli roczne koszty uzyskania przychodów przedstawione w tabeli są niższe niż wydatki na dojazd do zakładu / zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu można ująć koszty w wysokości wydatków rzeczywiście poniesionych, pod warunkiem, że są one udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

lokalnie przy dojazdach
miesięcznie z jednego stosunku pracy 111,25 139,06
rocznie z jednego stosunku pracy 1.335,00 1.668,72
rocznie, łącznie z wszystkich stosunków pracy (jeśli jest więcej niż jeden) nie więcej niż 2.002,05 nie więcej niż 2.502,56

Jeśli roczne koszty uzyskania przychodów przedstawione w tabeli są niższe niż wydatki na dojazd do zakładu / zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu można ująć koszty w wysokości wydatków rzeczywiście poniesionych, pod warunkiem, że są one udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

lokalnie przy dojazdach
miesięcznie z jednego stosunku pracy 111,25 139,06
rocznie z jednego stosunku pracy 1.335,00 1.668,72
rocznie, łącznie z wszystkich stosunków pracy (jeśli jest więcej niż jeden) nie więcej niż 2.002,05 nie więcej niż 2.502,56

Jeśli roczne koszty uzyskania przychodów przedstawione w tabeli są niższe niż wydatki na dojazd do zakładu / zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu można ująć koszty w wysokości wydatków rzeczywiście poniesionych, pod warunkiem, że są one udokumentowane wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.

dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu