Koszty uzyskania przychodów dla twórców


Działalności, dla których możliwe jest stosowanie 50% kosztów uzyskania, to:

Roczny limit 50% kosztów uzyskania przychodów
Rok Limit
2019 85.528
2018 85.528

Jeżeli podatnik udowodni, że w roku podatkowym łączne koszty uzyskania przychodów były wyższe niż 50% przychodu bądź limit wyżej podany, ma prawo odliczyć koszty faktycznie poniesione w zeznaniu podatkowym.

dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu