Skala podatkowa


W trakcie roku podatkowego - przy obliczaniu zaliczek
Podstawa opodatkowania Wysokość podatku
powyżej do
0 85.528 18% minus 556,02
85.528 32% od nadwyżki ponad 85.528 plus 15.395,04

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy w przypadku podatników, u których dochody nie przekroczą pierwszego progu podatkowego kwota zmniejszająca zaliczek wynosi jak dotychczas 46,33 złotych miesięcznie (556,02 złotych rocznie).

W przypadku podatników, których dochody przekroczą pierwszy próg podatkowy, zaliczki nie pomniejsza się o kwotę wolną w ogóle.


Po zakończeniu roku podatkowego - przy sporządzaniu zeznania rocznego
Podstawa opodatkowania Wysokość podatku
powyżej do
0 8.000 0,00
8.000 13.000 18% minus 1.440 do 556,02 (zmniejszana proporcjonalnie)
13.000 85.528 18% minus 556,02
85.528 127.000 32% od nadwyżki ponad 85.528 plus 15.395,04 minus 556,02 do 0 (zmniejszana proporcjonalnie)
127.000 32% od nadwyżki ponad 85.528 plus 15.395,04
W trakcie roku podatkowego - przy obliczaniu zaliczek
Podstawa opodatkowania Wysokość podatku
powyżej do
0 85.528 18% minus 556,02
85.528 32% od nadwyżki ponad 85.528 plus 15.395,04

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy w przypadku podatników, u których dochody nie przekroczą pierwszego progu podatkowego kwota zmniejszająca zaliczek wynosi jak dotychczas 46,33 złotych miesięcznie (556,02 złotych rocznie).

W przypadku podatników, których dochody przekroczą pierwszy próg podatkowy, zaliczki nie pomniejsza się o kwotę wolną w ogóle.


Po zakończeniu roku podatkowego - przy sporządzaniu zeznania rocznego
Podstawa opodatkowania Wysokość podatku
powyżej do
0 8.000 0,00
8.000 13.000 18% minus 1.440 do 556,02 (zmniejszana proporcjonalnie)
13.000 85.528 18% minus 556,02
85.528 127.000 32% od nadwyżki ponad 85.528 plus 15.395,04 minus 556,02 do 0 (zmniejszana proporcjonalnie)
127.000 32% od nadwyżki ponad 85.528 plus 15.395,04
W trakcie roku podatkowego - przy obliczaniu zaliczek
Podstawa opodatkowania Wysokość podatku
powyżej do
0 85.528 18% minus 556,02
85.528 32% od nadwyżki ponad 85.528 plus 15.395,04

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy w przypadku podatników, u których dochody nie przekroczą pierwszego progu podatkowego kwota zmniejszająca zaliczek wynosi jak dotychczas 46,33 złotych miesięcznie (556,02 złotych rocznie).

W przypadku podatników, których dochody przekroczą pierwszy próg podatkowy, zaliczki nie pomniejsza się o kwotę wolną w ogóle.


Po zakończeniu roku podatkowego - przy sporządzaniu zeznania rocznego
Podstawa opodatkowania Wysokość podatku
powyżej do
0 6.600 0,00
6.600 11.000 18% minus 1.188 do 556,02 (zmniejszana proporcjonalnie)
11.000 85.528 18% minus 556,02
85.528 127.000 32% od nadwyżki ponad 85.528 plus 15.395,04 minus 556,02 do 0 (zmniejszana proporcjonalnie)
127.000 32% od nadwyżki ponad 85.528 plus 15.395,04
Podstawa opodatkowania Wysokość podatku
powyżej do
0 3.089 0,00
3.089 85.528 18% minus 556,02
85.528 32% od nadwyżki ponad 85.528 plus 14.839,02

Przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy w przypadku podatników kwota zmniejszająca zaliczek wynosi 46,33 złotych miesięcznie (556,02 złotych rocznie).

dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu