Amortyzacja


Posiadane przez firmę środki trwałe podlegają amortyzacji. W przypadku środków trwałych o wartości do 10.000 złotych można stosować amortyzację jednorazową.

Wydatki poniesione na ich nabycie stanowią koszty uzyskania przychodu w miesiącu oddania takich środków trwałych do użytkowania

Niemniej jednak, również w przypadku środków trwałych o większej wartości można ją zastosować, przy wykorzystaniu jednej z istniejących ulg.


Ulga dla rozpoczynających działalność i małych podatkników

Podatnicy rozpoczynający działalność oraz mali podatnicy mają prawo do dokonywnia jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych o wartości powyżej 10.000 złotych.

Aby móc skorzystać z tej ulgi muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

Łączna kwota odpisów jednorazowych na dany rok jest limitowana i nie może przekroczyć:

Rok Limit (w zł)
2019 100.000
2018 100.000
2017 100.000

Ulga dla rozpoczynających działalność i małych podatników (de minimis)

Podatnicy rozpoczynający działalność oraz mali podatnicy mają prawo do dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 10.000 złotych, przy wykorzystaniu pomocy de minimis.

Korzystać z tej ulgi mogą podatnicy rozpoczynajacy działalność (z wyjątkiem podatników powstałych w wyniku przekształcenia innego przedsiębiorstwa).

Ulga dotyczy wyłącznie środków trwałych zaliczanych do grup 3-8 KŚT z wyłączeniem samochodów osobowych.

Skorzystanie z tej ulgi jest równoznaczne z otrzymaniem pomocy de minimis i wymaga zgłoszenia do właściwego Urzędu Skarbowego celem uzyskania zaświadczenia o korzystaniu z tej pomocy. Brak takiego zaświadcznia, co prawda nie pozbawia firmy prawa do dokonywania odpisów przy zastosowaniu takiej ulgi, ale może uniemożliwić jej skorzystanie z innych form pomocy (np. preferencyjnych kredytów, szkoleń czy dofinansowań).

Łączna kwota odpisów jednorazowych na dany rok jest limitowana i nie może przekroczyć:

Rok Limit (w EUR) Limit (w zł)
2019 50.000 216.000
2018 50.000 216.000
2017 50.000 215.000
dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu