Kwoty graniczne płatności gotówkowych


Od 01.01.2017r. płatności dotyczące działalności gospodarczej powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego.

Dotyczy to wszelkich płatności, jeśli transakcja jest zawierana z inną firmą, a jednorazowa wartość transakcji (bez względu na liczbę wynikajacych z niej płatności) przekracza 15.000 złotych.

Transakcje w walutach obcych przelicza się na złote wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień transakcji.

dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu