Mały podatnik


Małym podatnikiem jest podatnik, którego wartość sprzedaży (wraz z podatkiem VAT) nie przekroczyła w roku poprzednim kwoty podanej w poniższej tabeli:

Rok Limit obrotu w roku poprzednim (w EUR) Limit obrotu w roku poprzednim (w zł)
2019 1.200.000 5.135.000
2018 1.200.000 5.176.000
2017 1.200.000 5.157.000

Limit ten dla niektórych rodzajów firm jest mniejszy. Dotyczy to m.in.:

Limit wtedy wynosi:

Rok Limit obrotu w roku poprzednim (w EUR) Limit obrotu w roku poprzednim (w zł)
2019 45.000 194.000
2018 45.000 194.000
2017 45.000 193.000
dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu