Ryczałty samochodowe


Stawki za 1 km przebiegu pojazdu

Obowiązuje Samochód osobowy Motocykl Motorower
od do o poj. powyżej 900 cm3 o poj. do 900 cm3
14.11.2007 teraz 0,8358 zł 0,5214 zł 0,2302 zł 0,1382 zł
01.03.2004 13.11.2007 0,7846 zł 0,4894 zł 0,2161 zł 0,1297 zł
01.01.2003 29.02.2004 0,7692 zł 0,4798 zł 0,2119 zł 0,1272 zł
01.04.2002 31.12.2002 0,7519 zł 0,4690 zł 0,2071 zł 0,1243 zł

W jazdach lokalnych można przyznać pracownikom limit kilometrów pozwalający na zaliczenie do kosztów wypłacanych pracownikom za używanie pojazdów nie będących własnością pracodawcy do celów służbowych.

Zależnie od liczby mieszkańców w miejscowości, w której mieści się siedziba firmy są to limity:


Miesięczne limity ryczałtów przy ww. limitach kształtują się następująco:

Od 14.11.2007r.

Samochód osobowy o poj. przy limicie
300 km 500 km 700 km
powyżej 900cm3 250,74 zł 417,90 zł 585,06 zł
do 900cm3 156,42 zł 260,70 zł 364,98 zł
dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu