Zwolnienie z podatku VAT z uwagi na obrót


Działające już firmy mogą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT, o ile nie wartość jej przychodów ze sprzedaży nie przekroczy w poprzednim roku określonego limitu.

Jeśli w roku poprzednim nie przekroczyła tego limitu, ale przekracza go w roku bieżącym, to począwszy od transakcji, którą przekracza limit obowiązkowo staje się płatnikiem VAT

Firmy rozpoczynające działalność mogą również skorzystać z tego zwolnienia, pod warunkiem, że nie przwidują one przekroczenia tego limitu w trakcie roku (obliczonego proporcjonalnie do długości okresu prowadzenia działalności w roku).

Do wartości sprzedaży, którą porównuje się z limitem nie wlicza się:

Pamietać należy, iż niektóre czynności lub handel niektórymi artykułami pozbawiają prawa do zwolnienia z VAT niezależnie od osiąganego obrotu

Tabela poniżej zawiera wartości limitów uprawniających do korzystania ze zwolnienia z podatku VAT.

Rok Wartość sprzedaży (w zł)
(w roku poprzednim)
2019 200.000
2018 200.000
2017 200.000
2016 150.000
dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu