Składki obniżone od osób rozpoczynających działalność gospodarczą


Osoby korzystające ze składek obniżonych (o ile jest to jedyny tytuł ubezpieczenia dla nich) nie opłacają składek na Fundusz Pracy.

Spowodowane jest to faktem, iż podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Z opłacania obniżonych składek mogą skorzystać osoby, które:

Rok Ubezpieczenia społeczne Razem ubezpieczenia społeczne z dobrowolnym chorobowym
bez dobrowolnego chorobowego
Ubezpieczenie zdrowotne Składka ZUS ogółem z chorobowym
bez chorobowego
podstawa emerytalne rentowe chorobowe wypadkowe podstawa składka
2019 675,00 131,76 54,00 16,54 11,27 213,57
197,03
3.803,56 342,32 555,89
539,35
2018
IV - XII
630,00 122,98 50,40 15,44 10,52 199,34
183,90
3.554,93 319,94 519,28
503,84
2018
I - III
630,00 122,98 50,40 15,44 11,34 200,16
184,72
3.554,93 319,94 519,28
503,84
2017 600,00 117,12 48,00 14,70 10,80 190,62
175,92
3.303,13 297,28 487,90
473,20
2016 555,00 108,34 44,40 13,60 9,99 176,33
162,73
3.210,60 288,95 465,28
451,68
dane kontaktowe

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
90-752 Łódź, ul. Żeligowskiego 3/5
telefon: +48 42 680-45-40 / +48 691 207 191
e-mail: biuro@amtal.eu