Informacje na temat podatków, spółek i działalności

Z największą starannością kolekcjonujemy najciekawsze wiadomości

Obowiązkowa korekta VAT od niezapłaconych faktur

09.09.2014r.

Brak dokonania korekty VAT od zakupów nie zapłaconych w terminie jest zagrożony dodatkowymi sankcjami

W przypadku nieuregulowania zobowiązania za zakupione towary lub usługi, nabywca po upływie 150 dni od terminu zapłaty określonego na fakturze, lub...

Więcej na ten temat: Obowiązkowa korekta VAT od niezapłaconych faktur

Przepadek zapłaconego PCC

08.08.2014r.

W przypadku odmowy rejestracji spółki pobrany przez notariusza podatek od czynności cywilnoprawnych przepadnie.

Przy zawiązywaniu spółki (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) notariusz, przy sporządzaniu umowy spółki, zobowiązany jest do pobrania...

Więcej na ten temat: Przepadek zapłaconego PCC

Terminy zapłaty w transakcjach

07.08.2014r.

Terminy zapłaty przy transakcjach między firmami nie mogą przekraczać 60 dni.

Ustawa o terminach płatności w transakcjach handlowych miała pomóc przedsiębiorcom w odzyskaniu i utrzymaniu płynności finansowej i zapobiec...

Więcej na ten temat: Terminy zapłaty w transakcjach

Zapłaconych składek ZUS nie zaliczysz do kosztów

06.08.2014r.

Składki na ZUS, które powinny być sfinansowane z części pracownika, nie zaliczy się do kosztów po ich zapłacie.

Wynagrodzenie pracownika brutto pomniejsza się zgodnie z przepisami o składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Po dokonaniu...

Więcej na ten temat: Zapłaconych składek ZUS nie zaliczysz do kosztów

Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę

05.08.2014r.

W uzasadnieniu wypowiedzenia umowy o pracę należy podawać szczegółowe informacje.

Nie wystarcza już - zgodne z prawdą - ale niepełne uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę. Taki wniosek można wysnuć z wyroku Sądu Najwyższego z...

Więcej na ten temat: Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę

Opodatkowanie zarządzania spółką zależną

04.08.2014r.

Zarządzanie spółką zależną podlega VAT.

W ostatnich latach popularną konstrukcją wykorzystywaną do optymalizacji podatkowej było powołanie spółki komandytowo-akcyjnej (SKA), której...

Więcej na ten temat: Opodatkowanie zarządzania spółką zależną

Koszty podczas zawieszenia działalności

01.08.2014r.

Nawet podczas zawieszenia działalności niektóre koszty ponoszone przez przedsiębiorcę mogą być zaliczone do kosztów podatkowych.

Przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników, mają możliwość zawieszenia działalności.
Zawieszenie to może trwać od 30 dni do 24...

Więcej na ten temat: Koszty podczas zawieszenia działalności

© Copyright and Provided by Hermod Sp. z o.o.