Amtal Sp. z o.o. S.K.A.
informacje

Obniżenie limitu uprawniającego podróżnych do otrzymania zwrotu z tytyłu Tax Free

Od 1 sierpnia 2017r. obiniżona została łączna minimalna kwota zakupów, od których podróżni mogą ubiegać się o zwrot zawartego w cenie towarów podatku VAT

Podróżni dokonujący zakupów towarów w Polsce na potrzeby prywatne, a następnie opuszczający terytorium Unii Europejskiej i wywożący nabyte towary mogą się ubiegać o zwrot zapłaconego przy nabyciu tych towarów podatku od towarów i usług. Warunkiem ubiegania się o zwrot jest posiadanie dokumentu TAX FREE wystawionego przez sprzedawcę dla danych zakupów, a także dołączonego do niego paragonu z kasy fiskalnej. Od dnia 1 sierpnia 2017r. podróżny może ubiegać się o zwrot podatku VAT w przypadku, gdy łączna kwota zakupów wynosi co...

oferta

Każdego z naszych klientów traktujemy indywidualnie.

Posiadamy bogate doświadczenie w pracy z firmami z różnych branż i o różnych wielkościach.

W skład naszych usług wchodzą usługi księgowe (księgi rachunkowe oraz "mała księgowość"), usługi kadrowe, doradztwo biznesowe, przekształcanie firm, obsługa zgromadzeń w spółkach, rozliczanie dotacji, szkolenia.

Obsługujemy także nietypowe zlecenia, jak na przykład odtwarzanie czy weryfikacja dokumentacji.

Prowadzimy również obsługę fundacji, stowarzyszeń i spółdzielni, w tym także posiadających status organizacji pożytku publicznego.

kontakt

Rachunkowość i Konsulting

Amtal Sp. z o.o. S.K.A.

ul. Pomorska 41
90-203 Łódź

telefon:

+48 42 680 45 40

+48 691 207 191

fax: +48 42 680 45 41

e-mail: biuro@amtal.eu